گنجور

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی استغنا » گفتار یوسف همدان دربارهٔ عالم وجود

 

گر جهانی راه هر دم بسپری

گام اول باشدت چون بنگری

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی حیرت » گفتار یک صوفی با مردی که کلیدش را گم کرده بود

 

نیست کارم را نه پایی نه سری

نه کلیدم بود هرگز نه دری

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

بود در فرماندهی اسکندری

قاف تا قاف جهانش لشگری

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

نرگس افسون گرش در دلبری

کرده از هر مژه‌ای صد ساحری

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

مست و عشق و آنگهی سلطان سری

چون بود معشوق او با دیگری

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴ - در نعت اولاد مرتضی علیهم السلام که قرةالعین رسولند

 

زین دو مظهر ای پسر گر حاضری

جوی سرّ باطنی و ظاهری

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۵ - اشاره به کتاب‌های منظوم شیخ

 

گر تو از جام محبّت می خوری

جانب شهر ولایت پی بری

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۳ - در نکوهش مفتی می‬فرماید

 

گر هزاران سال تو زحمت بری

مال دنیا را همه جمع آوری

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۶ - ***

 

هست عطّار این زمان خود حیدری

یافته در دین حیدر سروری

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۶ - ***

 

ز آنکه همچون او نداری رهبری

رهبر عطّار آمد سروری

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۶۵ - در پند پدر فرزند را

 

تندرستی و حضور خاطری

همزبانت نکته دانی حاضری

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۲۷
sunny dark_mode