گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۸۶

 

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه

جامه‌شان غفه، سموریشان کلاه

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۸۷

 

اخترانند آسمانشان جایگاه

هفت تابنده دوان در دو و داه

رودکی
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۰ - مدح سلطان سنجر

 

ای ممالک را مبارک پادشاه

ای سزای خاتم و تخت و کلاه

تیغ خونخوارت پذیرفتار فتح

عفو جان‌بخشت خریدار گناه

روز کوشش بحر گردون کر و فر

[...]

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۱ - در مدح سیدةالخواتین عصمة الدنیا والدین ترکان خاتون

 

ای به گوهر تا به آدم پادشاه

در پناه اعتقادت ملک شاه

ستر میمونت حریم ایزدست

کاندرو جز کبریا را نیست راه

از سیاست آسمان بندد تتق

[...]

انوری
 

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۰۱ - در حسرت عمر گذشته

 

گنج عمری داشتی خاقانیا

کم کم از گنج تو گم شد آه آه

شد سیاهی دیدهٔ دولت سپید

شد سپیدی چهرهٔ سلوت سیاه

در زیان عمر یکسانند خلق

[...]

خاقانی
 

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

باز یونس را نگر گم گشته راه

آمده از مه به ماهی چند گاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

حق بداشت آن نور را چون مهر و ماه

در برابر بی‌جهت تا دیرگاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

موسی عمران اگر چه بود شاه

هم نبود آنجاش با نعلین راه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

گرچه ضایع کرده‌ام عمر از گناه

توبه کردم عذر من از حق بخواه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

از گنه رویم نگردانی سیاه

حق هم نامی من داری نگاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » حکایت مادری که فرزندش در آب افتاد

 

آن نفس ای مشفق طفلان راه

از کرم در غرقهٔ خود کن نگاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در تعصب گوید » حکایت عمر که می‌خواست خلافت را بفروشد

 

تو بیفکن، هرک راباید، ز راه

باز برگیرد شود در پیشگاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در تعصب گوید » حکایت چوب خوردن بلال

 

در فضولی می‌کنی دیوان سیاه

گوی بردی گر زفان داری نگاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » آغازکتاب » مجمع مرغان

 

برگرفتت سدره و طوبی ز راه

کردت از سد طبیعت دل سیاه

عطار
 
 
۱
۲
۳
۶۰
sunny dark_mode