گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۶۲ - رجوع به حکایت زید

 

تا کشیدت اندرین انواع حال

که نبودت در گمان و در خیال

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز

 

چشم حس را هست مذهب اعتزال

دیدهٔ عقلست سنی در وصال

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۱۵
sunny dark_mode