گنجور

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

عمر کو؟ تا وصف غم خواری کنم

یا به کام خویشتن زاری کنم

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

زور کو؟ تا ناله و زاری کنم

هوش کو؟ تا ساز هشیاری کنم

عطار
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۵۶

 

با تو تا جان باشدم یاری کنم

در همه حالی وفاداری کنم

با من ار آهنگ بیزاری کنی

من ز اندوه و غمت زاری کنم

چون ز عشقت بهره ی من خواریست

[...]

جهان ملک خاتون
 

جامی » هفت اورنگ » سلامان و ابسال » بخش ۱۱ - در سبب نظم کتاب و باعث عرض این خطاب

 

در ثنایش نغز گفتاری کنم

در دعایش ناله و زاری کنم

جامی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۹۷ - تتمه حکایت عبدالمطلب با ابرهه

 

من کیم تا شاه را یاری کنم

خانه ی او را نگهداری کنم

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۵۹ - مناجات با قاضی الحاجات

 

هرکجا دردی خریداری کنم

آتشی هرجا پرستاری کنم

ملا احمد نراقی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۹

 

آمدستم تا ترا یاری کنم

خون درین دشت بلا، جاری کنم

عمان سامانی
 
 
sunny dark_mode