گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰

 

هر که را در عشق تو کاری بود

هر سر مویی برو خاری بود

یک زمان مگذار بی درد خودم

تا مرا در هجر تو یاری بود

مست گشتم از تو گفتی صبر کن

[...]

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در تعصب گوید » حکایت عمر که می‌خواست خلافت را بفروشد

 

این خلافت گر خریداری بود

می‌فروشم گر به دیناری بود

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » آغازکتاب » مجمع مرغان

 

گر نشان یابیم از او کاری بود

ور نه بی او زیستن عاری بود

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

شرمتان باد، آخر این یاری بود؟

حق گزاری و وفاداری بود؟

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۲۴ - الحكایة و التمثیل

 

زر بسی سختن نه بس کاری بود

چون توان سختن چو بسیاری بود

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هشتم » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

زندهٔ بی مرگ بسیاری بود

گر بمیری زنده این کاری بود

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش یازدهم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

نقد دنیا گرچه بسیاری بود

چون ز دستت رفت مرداری بود

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش پانزدهم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل

 

دام جمله نه دکان داری بود

دام تو در خرقه متواری بود

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هجدهم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

تا در چون حق جهانداری بود

بر در تو آمدن عاری بود

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و سوم » بخش ۲ - الحكایة و التمثیل

 

گر عدد گردد احد کاری بود

ورنه بی شک رنج بسیاری بود

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۶ - الحكایة و التمثیل

 

آن ازو عجبی و پنداری بود

وین چنین در راه بسیاری بود

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۹ - در سیرت ملوک

 

هر کرا فر جهانداری بود

میل او سوی کم آزاری بود

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۴ - در بیان رعایت یتیم و نصایح دیگر

 

علت مردم ز پر خواری بود

خوردن پُر، تخم ِ بیماری بود

عطار
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۵ - حکایت

 

گرچه زو گفتن جگرخواری بود

هر چه باشد به ز بیکاری بود

حکیم نزاری
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۸۵

 

هر که را با تو سر و کاری بود

جان نباشد در رهش خاری بود

دل که در وی زندگی عشق نیست

دل نشاید گفت، مرداری بود

خفتگان از زندگی آگه نیند

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مفردات » شمارهٔ ۱۷

 

این حقیقت در همه ساری بود

با همه در غایت یاری بود

شاه نعمت‌الله ولی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode