گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۱۲ - حكایت شهباز و صیاد

 

ای صلابت راز ره بردار تو

دیدهٔ جان یقین بگمار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۹ - حكایت

 

معرفت شد خوار از گفتار تو

شرم میدارد وی از کردار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۰ - حكایت استاد نقاش

 

می نداند هیچکس اسرار تو

می نه بیند هیچکس هنجار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

گفت ای پرسنده این اسرار تو

زین سخن گفتی و در گفتار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

عشق بنماید ترا اسرار تو

عقل بنماید ترا گفتار تو

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۶ - حكایت ابراهیم علیه السلام

 

آتش طبعی ز ره بردار تو

دیده عشق یقین بگمار تو

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۹ - اعتراض مریدان در خلوت وزیر

 

آن زمان که می‌شوی بیمار تو

می‌کنی از جرم استغفار تو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۰۰ - کشیدن موش مهار شتر را و معجب شدن موش در خود

 

خدمت اکسیر کن مس‌وار تو

جور می‌کش ای دل از دلدار تو

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۲۱ - آمدن پیغامبران حق به نصیحت اهل سبا

 

هر که اوشد آشنا و یار تو

شد حقیر و خوار در دیدار تو

مولانا
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹۵

 

گر کشم بار کسی هم بار تو

ور خورم خاری هم از گلزار تو

گر تو را از من فراغت حاصلست

چون فراغت باشدم از کار تو

یک نظر از لطف گر بر ما کنی

[...]

جهان ملک خاتون
 

قاسم انوار » انیس العارفین » بخش ۳۱ - حکایت مرد مریض

 

نیستی غالب ولی پندار تو

می دهد بر باد کار و بار تو

قاسم انوار
 

اسیری لاهیجی » اسرار الشهود » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

گشته جمله طالب دیدار تو

جان هر یک واقف اسرار تو

اسیری لاهیجی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۸۰ - در بیان شناختن شخصی آن مرد عارف را

 

عاشقم من بر تو و کردار تو

جان فدای نور تو و نار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۳۳ - بقیه حکایت حضرت شعیب

 

رفت از یادم بهشت و نار تو

من نمی خواهم بجز دیدار تو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۳۴ - جواب حق سبحانه و تعالی با حضرت شعیب ع

 

گریه ی کس هم نیاید کار تو

جز خراش سینه ی پرخار تو

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲
۳