گنجور

 
وفایی شوشتری
 

شمارهٔ ۱ - مناجات: بگیر ای دوست ما را دست امّید - پس آنگه بندگی بین تا، به جاوید

شمارهٔ ۲ - منظومهٔ حدیث شریف کساء: مرا، طبع اگر نارسا، یا رسا - نباشد گریز از حدیث کسا

شمارهٔ ۳ - بهاریه و مصیبت حضرت سیدالشهدا (ع): غم امسالم افزونتر ز پار است - که در ماه محرّم نوبهار است

شمارهٔ ۴ - اتمام حجّت کردن حضرت سیدالشهدا (ع): باز دیوانه شدم زنجیر کو - من حسین اللّهی ام تکفیر کو

شمارهٔ ۵ - حکایت: پریشان حال مردی از، زر و مال - دل او بود مالامالِ آمال