گنجور

غزل شمارهٔ ۱۱۳

 
سلمان ساوجی
سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات
 

در ازل، عکس می لعل تو در جام، افتاد

عاشق سوخته دل، در طمع خام افتاد

جام نمام ز نقل لب تو، نقلی کرد

راز سر بسته خم، در دهن خام افتاد

خال مشکین تو بر عارض گندم گون دید

آدم آمد ز پی دانه و در دام افتاد

باد زنار سر زلف تو، از هم بگشود

صد شکست از طرف کفر در اسلام افتاد

دوش بر کشتن عشاق، تفال می‌کرد

اولین قرعه که زد، بر من بد نام افتاد

سوسن اندر چمن، آزادی قدش می‌کرد

نارون را ز حسد، لرزه بر اندام افتاد

صنم چین، به جمال تو، تشبه می‌کرد

نام معبودی از آن روی، بر اصنام افتاد

عشقم از روی طبق، پرده تقوی برداشت

طبل پنهان چه زنم، طشت من از بام افتاد

دوش سلمان به قلم، شرح دل خود، می‌داد

آتش اندر ورق و دود، بر اقلام افتادبا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) | شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: ساوه‌سرا | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

سعید مزروعیان نوشته:

خواجه حافظ بی شک درسرودن غزل مغروف
“عکس روی تو چودرآینه جام افتاد”به این غزل سلمان نظر داشته وبعید نیست که این دواستاد ازراه مکاتبه باهم مشاعره کرده باشند.
دربیت دوم در اغلب نسخ مصرع اول بدینگونه است
“جام را از شکر لعل لبت نقلی کرد”همچنین درمصرع دوم همین بیت کلمه”خام”غلط است وصحیح کلمه”عام”است که ایهام بسیارلطیفی نیزبه بیت می بخشد.شاهدماهم بیت خواجه حافظ

👆☹

سعید مزروعیان نوشته:

شاهدمابیت حافظ
“غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید
کزکجاسرغمش دردهن عام افتاد”
بیت سوم مشابهتی بااین بیت حافظ دارد
“خال مشکین که برآن عارض گندمگون است
سرآن دانه که شد رهزن آدم بااوست”
دربیت۵صورت صحیح مصرع اول این است
“عشق برکشتن عشاق تفال میکرد”

👆☹

سعید مزروعیان نوشته:

بیت ۶درتاریخ ادبیات ایران دکترذبیح الله صفا اینچنین است”سوسن اندرچمن آزادی سروش میگفت”
درهمین منبع بیت۸ چنین است”عشقم ازروی طمع”.بیت پایانی نیزچنین است
“دوش سلمان بقلم شرح غم دل میداد
آتش اندرورق ودود دراقلام افتاد”

👆☹

شاپورمومیوند نوشته:

بااحترام.من بیت دوم را اینطور به یاد دارم:
جام نمام زتنگ لب تونقلی کرد رازسربسته خم در دهن عام افتاد

👆☹

سید محسن نوشته:

اول چقدر این بیت زیبا و جالب است–با تکیه به بیت اول که دلیل اتفاق را در آخر بیت اورده میتوانیم اینطور هم بگوئیم—راز سر بسته خم، در دهن جام افتاد—چون از خم می به جام رسید لذا رازش بر ملا شد…امید قبول دارم

👆☹

دریای سخن - دریای شعر فارسی