گنجور

 
صفی علیشاه

صفی یا رب که مخلوقست و نادار

بناداری کم از کل خلایق

تواند کرد عفو هر گناهی

تو دانی کاندرین دعویست صادق

عجب نبود تو بخشی گر گناهش

که مولائی و دارائی و خالق

 
sunny dark_mode