صفی علیشاه » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۳۴

صفی یا رب که مخلوقست و نادار

بناداری کم از کل خلایق

تواند کرد عفو هر گناهی

تو دانی کاندرین دعویست صادق

عجب نبود تو بخشی گر گناهش

که مولائی و دارائی و خالق