گنجور

 
صائب تبریزی

از نغمه عشاق چه ذوق اهل هوس را؟

از ناله بلبل چه خبر چوب قفس را؟

بربند به نرمی دهن هرزه درایان

از پنبه توان کرد زبان بند جرس را

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode