گنجور

 
صائب تبریزی

بی تو بر من شش جهت چون خانه زنبور شد

چار دیوار عناصر تنگنای گور شد

از سر مشق جنون افتاده بودم سالها

نوخطی دیدم که داغ کهنه ام ناسور شد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode