گنجور

 
رودکی

چون بچهٔ کبوتر منقار سخت کرد

هموار کرد پرّ و بیوکند مویِ زرد،

کابوک را نخواهد و شاخ آرزو کند

وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode