گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - باب شاهزاده و یاران او: رای گفت: شنودم مثل اصطناع ملوک و احتیاط واجب دیدن ...

بخش ۲: آورده‌اند که چهار کس در راهی یک جا افتادند: اول ...

بخش ۳: روزی بر لفظ ملک‌زاده رفت که کار‌های این سری به ...

بخش ۴: دیگر روز شریف‌زاده را گفتند: که امروز به جمال ...

بخش ۵: دیگر روز بازرگان بچه را گفتند: امروز ما مهمان عقل ...

بخش ۶: دیگر روز پادشاه زاده را گفتند که: اگر توکل ترا ...

بخش ۷: و در آن شهر سنتی بود که ملوک روز اول بر پیل سپید ...

بخش ۸: من در خدمت یکی از بزرگان بودم. چون بی وفایی دنیا ...

بخش ۹: چون برهمن بدینجا رسید و این فصول بپرداخت رای ...

sunny dark_mode