گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میبدی

۱ - النوبة الاولى: قوله: «بسم الله الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.

۱ - النوبة الثانیة: سورة الانبیاء مکیست چهار هزار و هشتصد و نود ...

۱ - النوبة الثالثة: قوله: «بسم الله الرحمن الرحیم» اسم ...

۲ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و له من فی السماوات و ...

۲ - النوبة الثانیة: قوله: «و له من فی السماوات و الأرض» ...

۲ - النوبة الثالثة: قوله: «و له من فی السماوات و الأرض» ...

۳ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و ما جعلنا لبشر من ...

۳ - النوبة الثانیة: قوله: «و ما جعلنا لبشر من قبلک ...

۳ - النوبة الثالثة: قوله: «و ما جعلنا لبشر من قبلک ...

۴ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و لقد آتینا إبراهیم ...

۴ - النوبة الثانیة: قوله: «و لقد آتینا إبراهیم رشده ...

۴ - النوبة الثالثة: «و لقد آتینا إبراهیم رشده من ...

۵ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و داود و سلیمان» و یاد کن ...

۵ - النوبة الثانیة: قوله: «و داود و سلیمان» داود بن ایشا از ...

۵ - النوبة الثالثة: قوله تعالی: «و داود و سلیمان إذ ...

۶ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «و ذا النون» یاد کن آن مرد ماهی ...

۶ - النوبة الثانیة: قوله تعالی: «و ذا النون»، النون الحوت الذی ...

۶ - النوبة الثالثة: قوله: «و ذا النون إذ ذهب مغاضبا» ...

۷ - النوبة الاولى: قوله تعالی: «إن الذین سبقت لهم ...

۷ - النوبة الثانیة: قوله: «إن الذین سبقت لهم منا ...

۷ - النوبة الثالثة: قوله: «إن الذین سبقت لهم منا ...