گنجور

 
لبیبی

کره ای را که کسی نرم نکردست متاز

بجوانی و بزور و هنر خویش مناز

نه همه کار تودانی نه همه زورتراست

لنج پر باد مکن بیش و کتف بر مفراز

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode