گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
خاقانی

شمارهٔ ۱ - در مدح جلال الدین اخستان شروان شاه: شاه معظم اخستان شهر گشای راستین - داد ده ظفر ستان، ملک خدای راستین

شمارهٔ ۲ - در مدح خاقان اعظم جلال الدین شروان شاه اخستان: خاقان جهان داور سردار همه عالم - نعمان کیان گوهر، مختار همه عالم

شمارهٔ ۳ - در مدح سلطان مظفر الدین قزل ارسلان: دارای جهان، جهان دولت - بل داور جان و جان دولت

شمارهٔ ۴ - در مدح امام الشارع وحید الدین ابو المفاخر عثمان پسر کافی الدین عمر پسر عم و داماد خاقانی: حجة الحق عالم مطلق وحید الدین که هست - ملجا جان من و صدر من و استاد من

شمارهٔ ۵ - در مدح خاقان کبیر جلال الدین ابو المظفر شروان شاه: عنصر اقبال و جان مملکت - گوهر تایید کان مملکت

شمارهٔ ۶ - در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان: بوالمظفر خدایگان ملوک - ملک بخش و ظفرستان ملوک

شمارهٔ ۷ - در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان: سام کیخسرو مکان در شرق و غرب - خضر اسکندر نشان در شرق و غرب