گنجور

 
جامی

ای مه ز فروغ رایت افروخته چهر

بر رسم فدی گرد سرت گشته سپهر

افشان ز سحاب کرم آبی که دمد

از شوره زمین اهل کین سبزه مهر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode