گنجور

 
عطار

ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهر

پر مشک ز عطرِ خُلق تو جملهٔ دهر

وز هر دو جهان کجا توان برد این قهر

کان آب حیات را بکُشتند به زهر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode