گنجور

 
جامی

دنیا که گرفت در دل و جان جایت

هان تا به بخیلی نکند رسوایت

آن را به کسی ده که بگیرد دستت

یا پیش سگی نه که نگیرد پایت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode