گنجور

 
باباافضل کاشانی

زنهار در آن کوش که در زیر سپهر

با هیچ کس‌ات هیچ نپیوندد مهر

تا بو که از این هزاهزکون و فساد

بیرون شدنیت زود بنماید چهر

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode