گنجور

 
جامی

ایا دقیقه شناسی که سر هر مشکل

به پیش خاطر وقاد تو بود مکشوف

ز اختیار که صد صیغه را بود مصدر

نخست صیغه بگیر از مضارع معروف

دو حرف اول ازان سوی ما فرست که باد

چو شب صباح حسودت به مابقی موصوف

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode