گنجور

 
جامی

هرچند بود آیینه احوال دگر ضد

از عیب کسان زان هنر خود بشناسی

کردم خزفی چند به سوی تو روانه

تا قیمت سلک گهر خود بشناسی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode