گنجور

 
جهان ملک خاتون

دل مسکین مرا خار جفای تو بخست

راه خوابم به شب هجر خیال تو ببست

این همه جور و جفا کز تو به ما می آید

دل بیچاره ی ما عهد تو هرگز نشکست

گر سرم می رود از عشق نگردانم روی

چون بدارم ز سر زلف پریشان تو دست

گر سراپای وجودم تو بسوزی چون شمع

دست از دامنت ای دوست نخواهیم گسست

عشق روی تو نه امروز نهادیم به دل

در گلم مهر تو بسرشت هم از روز الست

لب جان بخش تو ای دوست نه پیدا نه نهان

غمزه ی جادوی شوخ تو نه مخمور نه مست

از سر جان و جهان یک سره جانم برخاست

تا دل غمزده ام با غم رویت بنشست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode