گنجور

حاشیه‌گذاری‌های گلی اشرف مدرس

گلی اشرف مدرس


گلی اشرف مدرس در ‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۲۹ دربارهٔ نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروان‌شاه:

مصراع اول بیت ۳۱ به این شکل درست است: 

مشمار عدوی خویش را خُرد

 

گلی اشرف مدرس در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۵۶ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۶:

درود بر همگی .منظور از مسحی به استناد لغت نامه ی دهخدا، پلاسی است که درویش بر آن می نشست یا می خوابید.

 

گلی اشرف مدرس در ‫۲ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۵۴ در پاسخ به حمید دربارهٔ سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۶:

 

گلی اشرف مدرس در ‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۰ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۸۳ - قصهٔ آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی یکی عاقل و یکی نیم عاقل وان دگر مغرور و ابله مغفل لاشی و عاقبت هر سه:

سعدی بزرگ نیز فرموده اند:سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح
نتوان مرد به سختی که من این جا زادم.

 

گلی اشرف مدرس در ‫۶ سال و ۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۵۷ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۸۳ - قصهٔ آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی یکی عاقل و یکی نیم عاقل وان دگر مغرور و ابله مغفل لاشی و عاقبت هر سه:

از دم حب الوطن بگذر مایست. اگر به این شکل نوشته شود ،بهتر است. زیرا به این معنا است که سخن معروف حب الوطن از ایمان است را فعلا فراموش کن و از آن بگذر و در آن توقف نکن.سعدی نیز فرموده اند:جان به سختی نتوان داد که اینجا زادم.

 

گلی اشرف مدرس در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۰ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۹ - حکایت:

بیت آخر به این صورت نیز آمده است:
وگرنه چه حاجت که رنجی بری
زخود بازگیری و هم خود خوری

 

گلی اشرف مدرس در ‫۹ سال و ۱ ماه قبل، پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۴۱ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱:

به گمان من مصراع اول این بیت که چندین خوانش می تواند داشته باشد بسیار قابل توجه و تامل است:
آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار
هر گیاهی که به نوروز بجنبد حطب است

 

گلی اشرف مدرس در ‫۹ سال و ۲ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۴۳ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۲ - حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست:

در بیت دوازدهم نکته ی اخلاقی بسیار مهمی وجود دارد که بد نیست یک بار دیگر خوانده شود تا توجه بیش تری به آن معطوف شود:
ملک را همین ملک پیرایه بس
که راضی نگردد به آزار کس
که این بیت زیبای حافظ را نیز به یادمان می آورد:
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

 

گلی اشرف مدرس در ‫۱۰ سال قبل، پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۴۸ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۵۸ - منع کردن خرگوش از راز ایشان را:

بیت «کین سه را خصم است بسیار و عدو / در کمینت ایستد چون داند او» به این معنی است:
سفر و مال و مذهب دشمنان بسیار دارد که اگر از آن آگاه شوند در گمینت خواهند ایستاد.

 

گلی اشرف مدرس در ‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۰۰ دربارهٔ عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۳ - الحکایه و التمثیل:

با درود فراوان به روان پاک فردوسی و عطار که به گمانم در این بیت ها به روشنی تکلیف دین و مذهب فردوسی را مشخص کرده است. دین و مذهبی که شوربختانه به جای این که عامل پیوند مردم و ملت ها باشد و به همگان آرامش بدهد، دست آویزی برای آفرینش جنگ ها و تنش های گوناگون شده است و به گونه ای شگفت انگیز آرامش را از مردمان ربوده است. خوب است همه ی کسانی که مذهب فردوسی را دست مایه ی درگیری هایشان کرده اند،بدانند که فردوسی یگانه پرست بوده است و بس. چنان که در این بیت ها آمده است.

به پیش شیخ بنشست و چنین گفت
که ای جان تو با نور یقین جفت
نکردی آن نماز از بی نیازی
که می ننگ آمدت زین نانمازی
نماز خواندن برجسته ترین ویژگی یک مسلمان است و در بیت بالا منظور از «نانماز» فردوسی است. این بیت های عطار را نیز یک بار دیگر بخوانیم.

خطاب آمد که ای فردوسی پیر
اگر راندت ز پیش آن طوسی پیر
پذیرفتم منت تا خوش بخفتی
بدان یک بیت توحیدم که گفتی
چنان که می بینیم او تنها برای ستودن خدا به یگانگی پذیرفته ی درگاه خداوند شده است نه برای دین یا مذهبی خاص.

 

sunny dark_mode