گنجور

حاشیه‌گذاری‌های mehdi nasiri

mehdi nasiri

mehdi


mehdi nasiri در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۶:۱۸ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۴۴:

منبع: کلیات غزلیات خسرو، جلد چهارم، جمع و تصحیح اقبال صلاح‌الدین، تجدید نظر سید وزیرالحسن عابدی، ناشر پیکیچز لمیتد، لاهور، پاکستان، ۱۹۷۵ م، ص ۲۶۱، غزل شمارۀ ۱۸۴۴.

 

mehdi nasiri در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۱۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۲:

بیت «فریدون فرخ فرشته نبود» در شاهنامۀ چاپ مسکو در بخش ملحقات آمده است.

منبع: شاهنامۀ فردوسی، براساس چاپ مسکو، به‌کوشش سعید حمیدیان، نشر قطره، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۲، جلد اول، بخش ملحقات، صص ۲۵۱ و ۲۵۲.

 

 


بیا تا جهان را ببد نسپریم
بکوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

همان گنج دینار و کاخ بلند
نخواهد بدن مر ترا سودمند

سخن ماند از تو همی یادگار
سخن را چنین خوارمایه مدار

سخن را سخن‌دان ز گوهر گزید
ز گوهر ورا پایه برتر سزید

تویی آنکه گیتی بجوئی همی
چنان کن که بر داد پوئی همی

فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود

بداد و دهش یافت آن نیکوئی
تو داد و دهش کن فریدون توئی

فریدون ز کاری که کرد ایزدی
نخستین جهان را بشست از بدی

یکی بیشتر بند ضحاک بود
که بیدادگر بود و ناپاک بود

دو دیگر که گیتی ز نابخردان
بپرداخت و بستد ز دست بدان

سدیگر که کین پدر باز خواست
جهان ویژه بر خویشتن کرد راست

جهانا چه بدمهر و بدگوهری
که خود پرورانی و خود بشکری

نگه کن کجا آفریدون گرد
که از پیر ضحاک شاهی ببرد

ببد در جهان پانصد سال شاه 
بآخر بشد ماند ازو جایگاه

جهان جهان دیگری را سپرد
بجز درد و اندوه چیزی نبرد

چنینیم یکسر که و مه همه
تو خواهی شبان باش و خواهی رمه

 


برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید:
چاپ هشت جلدی خالقی مطلق، انتشارات مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۹۶، ج ۱، ص۸۵، بیت ۴۸۹.

 

چاپ چهار جلدی خالقی مطلق، انتشارات سخن، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۰، ج ۱، ص ۴۸، بیت ۴۹۳.

 


چاپ مهری بهفر، دفتر یکم،  نشر نو،  چاپ پنجم، ۱۴۰۰، ج ۱، ص ۳۸۱.

 

چاپ میرجلال‌الدین کزازی، ویراست دوم، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ۱۳۹۰، ص ۶۷.

 

mehdi nasiri در ‫۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود » بخش ۲ - داستان نوش‌زاد با کسری:

 

 

 

 

بیت:

اگر در دلت هیچ حب علی‌ست

تو را روز محشر به خواهش ولی‌ست

 

سن‌ژوزف بیروت:

اگر در دلت هیچ حبّ علی‌ست

ترا جدّ شبّر به خواهش مَلی ست

 

mehdi nasiri در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۱۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۸۶:

هر کس کسکی دارد و هر کس یاری
هر کس هنری دارد و هر کس کاری
ماییم و خیال یار و این کورۀ دل
چون احمد و بوبکر به گوشهٔ غاری

کلیات شمس، رباعی 1758، ص 1439

 

mehdi nasiri در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۱۰ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۸۶:

هر کس کسکی دارد و هرکس یاری
آن یار وفادار کجا شد؟ باری
گر پیش سگی شِکَر نهی خرواری
میل دل او بوَد سوی مُرداری

کلیات شمس، رباعی 1757، ص 1438

 

mehdi nasiri در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۵۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۲:

بیچاره‌تر از عاشق بی‌صبر کجاست؟
کاین عشق گرفتاریِ بی‌هیچ دواست
درمان غم عشق نه بُخل و نه ریاست
در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست
کلیات شمس، انتشارات هرمس، ص 1276

 

mehdi nasiri در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۱۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۷:

رفته رَهِ دُرُشتِ من بارِ گِران زِ پُشتِ من

دِلْبَرِ بُردبارِ من آمده بُرده بارِ من

این خوانش اشتباه است:
رفته رَهِ دُرُشتْ من بارِ گِران زِ پُشتْ من
دِلْبَرِ بُردبارِ من آمده بُرده بارِ من

 

mehdi nasiri در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۱۰ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۴:

دَمِ او جانْ دَهَدَت، روزِ نَفَخْتُ بِپَذیر
کارِ او کُنْ فَیَکوُن است، نه موقوفِ عِلَل
از چندین استاد دربارۀ خوانش صحیح این بیت پرسیدیم.
این خوانش صحیح است.

 

mehdi nasiri در ‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۰۶ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸۵:

گفتم: «بجهم همچو کبوتر ز کفت»
گفت: «ار بجهی، کند غمم مُستَخِفت»
گفتم که: «شدم خوار و زبون و تلفت»
گفت: «از تلف منست عزّ و شرفت»

 

mehdi nasiri در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۱۵ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳۶:

بیت آخر چنین است:
اگر عطّار با او هم برفتی
نیرزیدیش عالَم برگِ کاهی

ص 684 چاپ تقی تفضلی

 

mehdi nasiri در ‫۵ سال و ۳ ماه قبل، پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۱۰ دربارهٔ خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹:

این رباعی از عطّار نیشابوری است. لطفاً بنگرید به:
مختارنامه، عطّار نیشابوری، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چاپ سوم، صفحه 296