گنجور

حاشیه‌های فاطمه تسلیم

فاطمه تسلیم


فاطمه تسلیم در ‫۱۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۵۷ دربارهٔ سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » الباب الاوّل: در توحید باری تعالی » بخش ۱۷ - التمثیل لقوم ینظرون بعین الاحوال «مُناظِرَة الوَلَدِ مَعَ الوالِد»:

سلام، این بیت چطور خوانده می‌شود؟

گل عمر کسی گل خواهد

کی دهد گلش اگرچه دل خواهد

 

فاطمه تسلیم در ‫۲ سال قبل، یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۳۶ دربارهٔ نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی:

سلام در نگارش این بیت اشتباه خوانده می‌شود که صحیح آن به صورت ذیل است:
این خسته که دل‌سپرده‌ی توست
زنده به تو نه، به که مرده‌ی توست

 

فاطمه تسلیم در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۵۳ دربارهٔ عطار » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶:

این قصیدۀ عطار به قصیدۀ طلسمیه نیز معروف است و فردی به نام مولانا حافظ علی جامی که از اقارب جامی بوده, آن ر اشرح کرد. متاسفان با وجود تصریح جامی در کتاب نفحات‌الانس برخی مصححان عطار چون سعید نفیسی راه به اشتباه رفتند و شرج این قصیده را به تشابه نام به جامی شاعر قرن نهم نسبت دادند. نفیسی شرح این قصیده را در سال 1319 در انتشارات اقبال به همراه قصاید و غزلیات عطار منتشر کرده است.

 

فاطمه تسلیم در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۰ دربارهٔ وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۷ - ماندهٔ بابا:

در برخی نسخه‌ها این شعر ابیات بیشتری هم دارد؛ مثلاً یک این بیت:
صبر از من و تردد و غوغا از من
همشیره خرج ماتم بابا از آن تو

 

فاطمه تسلیم در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۷۹ - بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت اگر چه متضادند از روی آنک نیاز ضد بی‌نیازیست چنان که آینه بی‌صورتست و ساده است و بی‌صورتی ضد صورتست ولکن میان ایشان اتحادیست در حقیقت کی شرح آن درازست و العاقل یکفیه الاشاره:

معالجه عامیانه خناق با گشودن رگ در برخی دیگر از دفترهای مثتوی هم آمده اتس؛ مثلاً در دفتر پنجم:
تو خون تکبر ار نریزی
خون جوش کند خناق خیزد
رو دردی ناز را بپالا
زیرا طرب از رواق خیزد
و دفتر ششم:
چونک حق قهری نهد در نان تو
چون خناق آن نان بگیرد در گلو

 

فاطمه تسلیم در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۷ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۷۹ - بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت اگر چه متضادند از روی آنک نیاز ضد بی‌نیازیست چنان که آینه بی‌صورتست و ساده است و بی‌صورتی ضد صورتست ولکن میان ایشان اتحادیست در حقیقت کی شرح آن درازست و العاقل یکفیه الاشاره:

برای درمان خناق در گذشته رگ می گشودند. این معنی در شعر نظامی نیز آمده است:
فلک سرمست بود از پویه چون پیل
خناق شب کبودش کرد چون نیل
طبیبان شفق مدخل گشادند
فلک را سرخی اکحل گشادند
همچین در شعر ظهیر فاریابی:
به نوک نیزه رگ جان دشمنان بگشای
که از حرارت آن غصه‌شان گرفت خناق

 

فاطمه تسلیم در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۰۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸:

1.در پاسخ به فرشته:
را کان صنم از پیش مسجد بگذرد
چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را
محراب مجاز به علاقه‌ی محلیه و به معنای نماز است.
2.در تایید سخن گدار به معنای گردنه، در اشعار محلی نیز به این معنا دیده می‌شود: از اینجا تا به جهرم پنج گداره/گدار اولش، دیدار یاره...
3.این شعر یکی از شاهکارهای سعدی در مبحث ضمایر رقصان است.

 

فاطمه تسلیم در ‫۶ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰۳:

در بیت دوم لیف‌لیف احتمالاً قید است. لیف به رشته‌های گیاهی و به خصوص درخت خرما گفته می‌شده که در این معنی لیف‌لیف یعنی چین و چروک داشتن و لیف در یک معنا به معنی بیش هم هست. بنابراین حاصل معنای این است که اگر تو دشمنی خودت را با من انکار کنی نشانه‌های آن دشمنی در چهرۀ پرجین و چروک به خاطر ناراحتی و عصبانیتت پیداست یا اینکه اگر تو دشمنی خودت را با من پنهان کنی، نشانه‌های آن دشمنی بیشتر در چهرۀ تو پیدا می‌شود.
در بیت سوم، نیف نیف نیز به معنی فضل و نکویی است و آفتاب‌گردک نیز در همین بیت به معنای گل آفتابگردان است.