گنجور

حاشیه‌گذاری‌های احسان چراغی

احسان چراغی


احسان چراغی در ‫۶ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۳۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵:

در ازل داده‌ست ما را ساقیِ ...

این بیت از حافظ، تکرار این بیت معروف سعدی است:

 

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

 

احسان چراغی در ‫۸ ماه قبل، جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۸:۴۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۱:

کار خود گر به کرم بازگذاری ...

در این بیت بهتر بود به جای واژه‌ی «کرم»، از واژه «خدا» استفاده می‌شد

 

احسان چراغی در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۲۶ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۶:

بند همه غم‌های جهان بر دل من ...

المنة لله که دلم صید غمی شد

کز خوردن غم‌های پراکنده برستم

 

احسان چراغی در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۲۳ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۷:

پیش از آب و گل من در دل من ...

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

 

احسان چراغی در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۲۱ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۰:

غم عشق آمد و غم‌های دگر پاک ...

مرتبط با این بیت حافظ:

المنة لله که دلم صید غمی شد

کز خوردن غم‌های پراکنده برستم

 

و مرتبط با این بیت سعدی:

بند همه غم‌های جهان ...

در بند تو افتادم و از جمله برستم

 

احسان چراغی در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۰۵:۲۰ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۸:

المنة لله که دلم صید غمی شد ...

دو بیت که مضمون مشترک با بیت سوم این غزل دارند:

 

بند همه غم‌های جهان بر دل من بود

در بند تو افتادم و از جمله برستم

 

غم عشق آمد و غم‌های دگر پاک ببرد

سوزنی باید کز پای برآرد خاری

 

 

احسان چراغی در ‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۵۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۳:

به پیرِ میکده گفتم که چیست ...

که هرکه بی‌هنر افتد نظر به عیب کند

 

احسان چراغی در ‫۱۱ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۰۵ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۷:

سعدی حجاب نیست تو آیینه پاک ...

حافظ هم دقیقا همین مضمون را در یکی از اشعارش تکرار می‌کند:

 

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۵۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۸:

بر درِ مدرسه تا چند نشینی ...

حافظ مضمون بیت آخر را در ابیات دیگری نیز آورده است:

 

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

یک چند نیز خدمت معشوق و مِی کنم

 

بـخـواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر

چه وقت مدرسه و بحث کشف کشّاف ست؟!

 

مباحثی که در آن مجلس جنون می‌رفت

ورای مدرسه و قال و قیل مسئله بود

 

بـشـوی اوراق اگر هم‌درس مایی

که علم عشق در دفتر نباشد

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۱ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵:

به هوش بودم از اول که دل به ...

مرغ وحشی که می‌رمید از قید

با همه زیرکی به دام افتاد

 

 

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۳۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۲:

گنجِ زر گر نَبُوَد، کُنجِ ...

سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج

درویش و امن خاطر و کنج قلندری

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳:

تو هم این مگوی سعدی که نظر ...

سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است

گر نبینی چه بُوَد فایده‌ی چشمِ بصیر

 

 

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹:

سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است ...

تو هم این مگوی سعدی که نظر گناه باشد

گنه است برگرفتن نظر از چنین جمالی

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۳ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۶:

اگر هزار الم دارم از تو بر دل ...

دردم از یار است و درمان نیز هم

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۳۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷:

سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات ...

خواجوی کرمانی:

هر که در بحر بمیرد چه غم از بارانش

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۴۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۸:

از بس که چَشمِ مست در این شهر ...

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۲۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۶:

ای خردمند که گفتی نکنم چشم به ...

سعدی در جای دیگری می‌گوید:

 

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟

 

سعدی ار عشق نبازد چه کند ملک وجود

حیف باشد که همه عمر به باطل برود

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۲۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶:

اوقاتِ خوش آن بود که با دوست ...

سعدی ابیاتی دارد که مشابه بیت هفتم این غزل حافظ است. از جمله:

 

بی‌حاصلست یارا اوقات زندگانی

الا دمی که یاری با همدمی برآرد

 

هر چه گفتیم جز حکایت دوست

در همه عمر از آن پشیمانیم

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۲۴ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴:

بی‌حاصلست یارا اوقات زندگانی ...

حافظ هم همین را می‌گوید:

 

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود

 

احسان چراغی در ‫۱ سال و ۹ ماه قبل، یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۳ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵:

این ابیات سعدی مرتبط با بیت نهم این غزل است:

 

تو که یک روز پراکنده نبوده‌ست دلت

صورت حال پراکنده دلان کی دانی

 

غم دل با تو نگویم که نداری غم دل

با کسی حال توان گفت که حالی دارد

 

۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode