گنجور

حاشیه‌گذاری‌های گنگِ خواب دیده

گنگِ خواب دیده


گنگِ خواب دیده در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۹ دربارهٔ فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۸۹:

که هم مست است و هم خنجر به دست است:))))

 

گنگِ خواب دیده در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۰ دربارهٔ عبید زاکانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷:

غرق طوفان شده اندیشه ی بارانم نیست:)

_ سعدی هم یجا میگه: غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را؟_

سر سودای سر بی سر و سامانم نیست:)))) 

 

گنگِ خواب دیده در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۰۶ دربارهٔ عبید زاکانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸:

تا به دامان وصالت نرسد دست امید

دست کوته نکند اشک ز دامان ما را..!

.

کرد سودای تو بس بی سر و سامان ما را

 

گنگِ خواب دیده در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۲۱ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۷:

دل چو غافل شد ز حق، فرمان پذیر تن شود

می برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را...!

 

گنگِ خواب دیده در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۴۷ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۰:

مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی

محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن:))

 

 

گنگِ خواب دیده در ‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۳۶ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵:

بود دایم چون زبان خامه حرف ما یکی 

گرچه پیش چشم صورت‌بین دو تا بودیم ما.....(:

 

 

 

۱
۸
۹
۱۰
sunny dark_mode