گنجور

 
حاجب شیرازی

شمارهٔ ۱ - قسمتی از یک چکامه: آینه خورشید برابر گرفت - یا مه من پرده ز رخ برگرفت

شمارهٔ ۲ - قصیده در مدح و میلاد ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف: مگر نسیم به زلف تو شب مکان گیرد - که بامداد جهان را به مشک بان گیرد

شمارهٔ ۳ - درد بی دوا: گفتم به یار غمزه چشم تو دلرباست - لعل تو شکر است کلام تو جان فزاست

شمارهٔ ۴ - مسمط در میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام: شد صبح وصل روشن یا ایهاالنائمون - قومو وقت الصباح یا معشرالمؤمنون

شمارهٔ ۵ - ترجیع بند در مدح و میلاد قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف: وقت صبوحست ای به جسم جهان روح - خیز که شد باز، باب میکده مفتوح

شمارهٔ ۶ - ترکیب بند در مدح و میلاد آخرین ودیعه الهی بقیة الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا: باز به فرمان قضا زد چو کوس - نوبت شعبان فلک آبنوس