گنجور

 
فصیحی هروی
 

شمارهٔ ۱ - در منقبت علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام: هر چند که من شعله افسرده عیارم - در خرمن خود سوخته از باد بهارم

شمارهٔ ۲ - در منقت علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام: ناله را بهر تگ و پو چو کمر بربندم - اول از شش جهتش راه اثر بر‌بندم

شمارهٔ ۳ - در تهنیت نوروز و مدح حسین‌خان شاملو: ساقی بیا و از میم آشفته حال کن - مغزم ز ترکتاز طرب پایمال کن

شمارهٔ ۴ - ساقی نامه و مدح حسین‌خان شاملو: ساقیا آن قدح نور بیار - آن چراغ دل منصور بیار

شمارهٔ ۵ - تهنیت نوروز و مدح حسین‌خان شاملو: خیز تا رقصیم چون موج تهی رو در سراب - کز طرب در ساغر گل می‌طپد رنگ شراب

شمارهٔ ۶ - بث‌الشکوی و مدح بهاء‌الدین: باز عشقم به کین جان برخاست - از سرا‌پای من فغان برخاست

شمارهٔ ۷ - در منقبت سلطان ابوالحسن علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام: ای دیده از فروغ جمال تو لاله‌زار - اندیشه از تصور حسن تو نوبهار