گنجور

 
الهامی کرمانشاهی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «شب تنهایی ای دل هر که چون غم همدمی دارد» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
م
ی

شماره ۱: دلم از وحشت تنهایی شب‌ها خون است

شماره ۲: این تف عشق که اندر جگر زار من است

شماره ۳: سیاهکارتر از من کسی به دوران نیست

شماره ۴: شب تنهایی ای دل هر که چون غم همدمی دارد

شماره ۵: از بتان یار مرا انباز می‌خواهی ندارد

شماره ۶: هرجای که رفتیم و به هرسو که دویدیم

شماره ۷: با کاروان عشق تو چون همسفر شدم

شماره ۸: کمرم شکست عشقت، صنما کمر ندارم

شماره ۹: در عشق اگر راهبری داشته باشی

sunny dark_mode