گنجور

 
بیدل دهلوی
 

دل حیرت آفرین است هر سو نظرگشاییم

در خانه هیچکس نیست آیینه است و ماییم

زین بیشتر چه باشد هنگامهٔ توهم

چون‌گرد صبح‌ عمریست هیچیم و خود نماییم

ما را چو شمع ازین بزم بیخود گذشتنی هست

گردون چه برفرازبم سر نیستیم پاییم

تا چند دانهٔ ما نازد به سخت جانی

در یک دو روز دیگر بیرون آسیاییم

آیینهٔ سعادت اقبال بی‌نشانی است

گر استخوان شود خاک بر فرق خود نماییم

آیینه مشربی‌ها بیگانهٔ وفا نیست

جایش به‌دیده گرم‌است با هرکه آشناییم

عجز طلب در این دشت با ما چو اشک چشم است

هر چند ره به پهلوست محتاج صد عصاییم

شبنم چه جام گیرد از نشئهٔ تعین

در باده آب دائم‌، پیمانهٔ حیاییم

محتاج زندگی را عزت چه احتمالست

لبریز نقد لذت چون کیسهٔ گداییم

تا کی ‌کشد تعین ادبار نسبت ما

ننگی چو بار مردن درگردن بقاییم

ظاهر خروش سازش باطن جهان نازش

ای محرمان بفهمید ما زین میان‌ کجاییم

شخص هوا مثالیم خمیازهٔ خیالیم

گر صد فلک ببالیم صفر عدم فزاییم

رنگ حناست هستی فرصت ‌کمین تغییر

روز سیاه خود را تا کی شفق نماییم‌

گوش مروتی‌ کو کز ما نظر نپوشد

دست غریق یعنی فریاد بی‌صداییم

بر هر چه دیده واکرد آغوش الفت ما

مژگان به خم زد و گفت خوش باش پشت پاییم

دوزخ‌ کجاست بیدل جز انفعال غفلت

آتش حریف ما نیست زبن آب اگر برآییم

حاشیه‌ها

تا به حال ۸ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

محمدرضا جباری هرسینی در ‫۷ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۱۵:۴۸ نوشته:

از غزلیات بی بدیل بیدل. محصول اوج توانایی روحی و فکری و فلسفی این مرد بزرگ است. مصراع ... صفر عدم فزاییم، نشان از احاطه او بر ریاضیات و فیزیک به معنای همزمانی اوست که البته دانایان ریاضی امروز نیز بر صفر عدم فزا صحّه میگذارند. با سپاس

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
ناشناس در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۷ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۲۹ نوشته:

لطفا این غزل را هم در اوزان دیوان بیدل در بحر مضارع مثمن اخرب قرار دهید.با سپاس از لطف و محبتتان.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
مهدی کریمی در ‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۱۷ نوشته:

فریاد بی صدا متناقض نما (پارادوکس ) دارد.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
حبیب حصیر در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۳ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۱ نوشته:

در بیت چهارم مصرع دوم (دریک دو روز دیگر) اشتباه است بجای آن ( در یک دو دور دیگر ) تحریر شود. چون اشاره به دورانی بودن عمر گندم در اسیاب دارد. اینجا کلمۀ روز مناسب نیست. در مصرع اخیر بیت مقطع هم اشتباه تایپی است (زبن آب) نوشه شده (زین آب) درست است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمد طاها کوشان در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۰۰ نوشته:

شور بختانه که همچو کاتبان قلمی هرکسی از ضن خود یار بزرگان میشود اما افسوس در این است جابجایی واژه ها حتی جمله های نغز زنجیره یی تا یک دو دور دیگر بیرون آسیاییم ./ را تا یک دو روز دیگر دستکاری می نمایند و خواننده را سخت ناراحت می سازد. آسیا می چرخد و به هردور خوردن مشت مشت دانه های گندم زیر آمده آرد میگردد. شاید هم بهمان دور نخست دانه آرد گردد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمد طاها کوشان در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۰۴ نوشته:

متنی را که من دارم دیوان غزلیات بیدل (رح) چاپ کابل است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمد طاها کوشان در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۰ نوشته:

با پوزش
در این پنجره هنگام نوشتن باید عینک ذره بینی گذاشت تا چیزی که می نویسیم از درست نوشتن واژه ها مطمئن گردیم. حروف آنقدر ریز و کوچک است که به مشکل میتوان خواند. اشتباهی نموده ام: ظن (ضن) تایپ نموده ام. امیدوارم مرا ببخشید.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
محمد طاها کوشان در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۵ نوشته:

لطفا متن مرا تصحیح نمائید (ضن) اشتباه است (ظن) درست است. از توجه تان سپاس.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.