گنجور

 
بیدل دهلوی
 

ای بهار جلوه‌ات را شش جهت دربار گل

بی‌ رخت در دیدهٔ من می‌خلد چون خار گل

یک نگه نظاره‌ات سر جوش صد میخانه می

یک تبسم‌ کردنت آغوش صد گلزار گل

درگلستانی که بوی وعدهٔ دیدار توست

می‌کند جای نگه چون برگ از اشجارگل

اینقدر در پردهٔ رنگ حنا شوخی‌ کجاست

می‌زند جوش ازکف پایت به این هنجارگل

تا به ‌کی پوشد تغافل بر سراپایت نقاب

در دل یک غنچه نتوان یافت این مقدارگل

بر رخ هر گلبن از شبنم نقاب افکنده‌اند

تا ز خواب نازگردد بر رخت بیدارگل

نیست ممکن‌ گر کند در عرض شوخی‌های ناز

لاله‌رویان را عرق بی‌رنگ از رخسارگل

می‌زند در جمع احباب از تقاضای بهار

سایهٔ دست کرم بر گوشهٔ دستار گل

ساز عیش از قلقل مینا قیامت غلغل است

ابر رنگ نغمه می‌بندد به روی تار گل

ریشه‌ها را گر به این سامان نمو بخشد هوا

موی سر چون خامهٔ تصویر آرد بارگل

نوبهارست و طراوت شوخیی دارد به چنگ

بوی‌گل از غنچه‌کرده نغمه از منقارگل

بیدل از اندیشهٔ لعلش به عجزم معترف

می‌کند در عرض جرأت رنگ استغفار گل

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)
منبع اولیه: بیدل نشر نگاه
برای ویرایش و بهبود متن با نام کاربری خود وارد شوید

معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده استmusic_note

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

علی مطاهری رح در ‫۹ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۱، ساعت ۱۸:۱۹ نوشته:

سلام پاره های دوم بیت های 3و12 نیاز به واشکافی(شرح) دارد بیت 4 می زند جوش از کف پایت به این هنجار گل .. می زند در اصل پاره ی دیگر فعل ترکیبی ست فعل (کرده ی) گـُـل میکند در زبان ما روایی دارد نیز جوش می زند ..
الف>درین جا شاعر با گستردن دامان چم ـاری (معناپروری.معنی پردازی) همان گل کردن را درنظرداشته که در بیت های دیگر هم آمده
ب>> ای که در کف پایت جوش زده..در اصل گــُـل است .. مانند گل و به همان هنجار (وضعی که در پاره ی نخســت شرح کرده) حتا جوش و دمل تن تو >کف پایت هم به هنجار گل است.
ج>> شیوه ی نگارگری ِبا حنا بر دستان و پاها [بنگرید به عکس های شیرین نشاط] و نقشی که ره خیال را می زند نقش حنایی ِ پای حنا گرفته ات
..اما ...د>> شاعر سخنی دیگر دارد و آ« گل دانستن جوش های کف پای نگار /دلبر خویش است و تفاوت جوش را با آرایه های حنایی عروسان و دلبران و زنان جوان به شوخی و ظریفی و نازک آرایی و طنازی رنگین حنا نسبت کرده.. یاعـــلی

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.