گنجور

 
انوری

خداوندا همی دانم که چیزی نیست در دستت

گرم چیزی ندادستی بدین تقصیر معذوری

ولیکن گر کسی پرسد چه دادستت روا داری

که گویم عشوه اول روز و آخر روز دستوری

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode