گنجور

 
امیر معزی نیشابوری
 

ز مشرق تا حد مشرق شناسد هرکه دین دارد

که دین رونق به تأیید امیرالمؤمنین دارد

امام الحق که او را آفرین‌گوی است درگیتی

هر آن کو طاعتِ یزدانِ گیتی آفرین دارد

گرفتارند گمراهان میان ظلمت و بدعت

ز بهر آن‌که او نور امامت بر جبین دارد

جهان تنگ است بر اعدا به سان حلقهٔ حاتم

ا‌که انگشت جهانبانی همی زیر نگین دارد

زهر عاقل شنیدستم کجا باشد شب آبستن

گمان آمد مراکاین لفظ معنی نامتین دارد

چو دیدم رایت شبرنگ او زایندهٔ نصرت

بدانستم که لفظ عاقلان معنی چنین دارد

به کعبه در حجر بوسند دینداران اگر ایدر

بباید آستین او ببوسد هرکه دین دارد

به خلد اندر دو حجت بود تأیید و سعادت را

به نام آن‌که در اسلام تحقیق و یقین دارد

یکی گویی نهان کردست در زیر حَجَر ایزد

دگرگویی امیرالمؤمنین در آستین دارد

بر او هرگز حوادث را نباشد راه تا محشر

که از تأیید یزدانی یکی حِصْن حَصین دارد

هر آنکس را که رای او کند تمکین در این حضرت

خدایش در مکان عِزّ و فیروزی مکین دارد

به شرع اندر هر آن برهان‌که باید مرخلاقت را

زاصل او پدید آمدکه تاریخ مبین دارد

چه باید بیش ازین برهان‌ که اندر اصل جد آن را

یکی چون مُعْتَصَم دارد یکی چون مُسْتَعین دارد

امام راستین است او و شاه راستان سلطان

ولایت تیغ آن دارد شریعت‌ کلک این دارد

بود زین دولت و ملت خمیده پشت بدخواهان

که شاه راستان عهد امام راستین دارد

به اقبال امام الحق بود در یک زمان حاصل

هر اندیشه که در خاطر شهِنشاه زمین دارد

بود جفت یمین او همیشه طایر میمون

ز بهر آنکه سلطان مُعَظَّم را یمین دارد

جهان از فتنه و بدعت به فر او امان یابد

که فَرّ اوست چون پری‌ کجا رُوح‌الامین دارد

به خاک اندر دفین دارند شاهان‌گنج و شاهنشه

به جای‌گنج دشمن را به‌خاب اندر دفین دارد

به فَرّ او بگیرد شاه روم و هند و چین یکسر

که در طالع نشان فتح روم و هندو چین دارد

خلاف او مخالف را چو روباهی کند عاجز

وگرچه در دلیری قوت شیر عرین دارد

خدای او را ز بهروزی دهد هر روز منشوری

که آن منشور توقیع از کِرام‌ُا‌لْکاتبین دارد

ز بهر عز و پیروزی معزی اندرین حضرت

زبانی پردعا دارد دلی پرآفرین دارد

شگفت ار خاطر و طبعش به‌بغداد اندرون باغی

که آن باغ از معانی هم‌گل و هم یاسمین دارد

الا تاگونهٔ پیری جهان از ماه دی دارد

چنان چون فَرِّ برنایی ز ماه فرودین دارد

مُعینش باد یزدان تا بماند بخت او عالی

که عالی بخت باشد هرکه یزدان را معین دارد

mouse با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

format_list_numbered_rtl حذف شماره‌ها | وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) | search شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | linkرونوشت نشانی | content_copyرونوشت متن | share

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

music_note معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

photo_camera پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، support راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال حاشیه‌ای برای این شعر نوشته نشده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.