گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ادیب الممالک

شمارهٔ ۱ - چهارده بند ادیب الممالک در مراثی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین: باد خزان وزید ببستان مصطفی - پژمرد غنچه های گلستان مصطفی

شمارهٔ ۲ - حشرات الارض بهارستان: هنگام بهار آمدن هان ای حشرات الارض - از لانه برون آیید افزوده به طول و عرض

شمارهٔ ۳: ای نگین جم و تاج کی و اورنگ قباد - ای در دولت و کاخ شرف و درگه داد

شمارهٔ ۴: دوش در خواب یکی درگه عالی دیدم - گنبدی برتر ازین طاق هلالی دیدم

شمارهٔ ۵ - حسبحال آذربایجان و خراسان هنگام تعدیات و بمباردمان سپاهیان روس تزاری: سحرگاهان که مهر عالم آرا - ز طاق چرخ گردید آشکارا

شمارهٔ ۶ - خطاب به آقای میرزا هادی حایری و گله از ابناء زمان: ای در طریقت عشق بر خلق گشته هادی - بدرالبدور گردون صدرالصدور نادی

شمارهٔ ۷: ایکه گیتی همه جسم است و تواش چون روحی - عالم ملک سفینه است و تو دروی نوحی

شمارهٔ ۸: ای بتاراج عقل و دین چالاک - وی بتعذیب جان و دل بی باک

شمارهٔ ۹ - در اصفهان باشارت قهرمان میرزای صارم الدوله که من بعد بسردار اعظم ملقب شده در هجو شیخ معروف به خن و خونگوید: گر بامر خدایگان جلال - بزبان آمده است خامه لال