گنجور

حاشیه‌ها

 

رو دلبر نو جوی چه در بند قدیدی ؟! چه در معنای چرا
چرا در بند دلبر کهنه هستی ؟!

بی نشان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۸۲


تو را گر دید رویش رزق باشد
اگر رزق و روزی تو دیدن روی او باشد

خوانش مصراع قرار جان شمس الدین تبریز با وزن غزل سازگاری نداشته قرائت آن متعذر و ثقیل می نماید
منظور نظر حضرت مولانا معرفی معشوقی است که در ابیات قبل صفات وی را بیان فرموده است لذا معنای این مصراع باید آرام و قرار و محل آرامش جان من شمس تبریزی منظور نظر است اما ترکیب قرار جان باید با سکته و ایستی طولانی خوانش شود تا مفید معنای فوق باشد

بی نشان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۸۴


تو او را توبه ای ده از رسولی

بی نشان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۸۶


که تا عبرت بگیرد هر فضولی

بی نشان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۸۶


مران از گوش صوت ارغنون را

بی نشان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۴۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۸۷


ای نقش خیال شهریاری

بی نشان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۸۹


یا نه اینی و نه آنی صورت عشقی و بس

بی نشان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۹۱


شمس تبریز نه شمعی است که غایب گردد

بی نشان در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۳۱۹۲


این مصراع باید به سطر بعد برود تا خواندن شعر درست شود:
«چارده ساله بتی بر لب بام»

در این مصراع هم نیم‌فاصله لازم است:
«من کمین بنده ی او، او شاهم»
که باید بشود:
«من کمین‌بنده‌ی او…»

ف در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۶ دربارهٔ بخش پنجم - قسمت اول


اتفاقا به نظر من بیت زیر در مصرع اول منظور چیز دیگریست:

عادت بخت من نبود آن که تو یادم آوری
نقد چنین کم اوفتد خاصه به دست مفلسی
در مصرع اول عاشق فهمیده که معشوق به یادش بوده و میگوید که این موضوع چیز عادی نیست و خیلی کم پیش می آید که اینچنین موهبتی نصیب عاشقی شود!

سید محمد هاشمی سورشجانی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۰ دربارهٔ غزل ۵۸۲


آقارضاساقی دوست گرامی اززحمتی که بابت تفسیراشعارمی کشیدبی نهایت سپاسگزارم شادوپاینده باشید

ناصر در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۸۱


«ته که نازنده بالا دلربایی
ته که بی سرمه چشمان سرمه‌سایی

ته که مشکین دو گیسو در قفایی
به مو واجی که سرگردان چرایی»

— «خاری سرگشته در بیابان؛ دیوان باباطاهر، تصحیح و مقدمه از عمران صلاحی، نشر ناهید ۱۳۹۷. دو بیتیِ شماره‌ی ۲۱۶، صفحه‌ی ۹۵.

کمال در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۵ دربارهٔ دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷


معنی این مصرع “قـدح لبریز برگـردد ز لعل مِی چکان تو” چی میشه؟؟

مریم در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۶۵۰۱


جانی که
اینجور جداگانه نوشته بشه

Polestar در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۶۲۶


ای که بر ملک پشت زمینی همه وقت آن تو نیست
دیگران در رحم مادر و پشت پدرند

صادق در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۶ دربارهٔ غزل ۲۰


با سلام
سخن کردن نادانسته در بساط نکته دانان گرانقدر خودفروشی است.
اما بنظر حقیر سراینده در مصرع دوم از بیت دوم دیدگان را منزلگاه و نسیمنگاه منظور نظر شمرده.
در واقع چشمانش را خطاب کرده و گفته ای دیدگانی که جای و جایگاه معسوقید،!!!
در ادبیات عامه معشوق روی تخم چشم عاشق جا داره

شیخ غیر مفید در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۹:۵۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۶۱


مصراع ۵ بیت یک
گر دهی فخرم به مقدار شگان کوی خویش
شگان باید به سگان تغییر پیدا کند. (البته احتمالا)

مصطفی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۴۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۷


بیت ۵ مصراع دوم
ز دیده آب سرشکی بر بن مقاله فکن
بر بن باید برین (بر این) نوشته شود

مصطفی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۹


بیت ۵ مصراع ۲
وه کز آن خارست دایم خار خار چشم من
خار خار باید به صورت خوار خار نوشته شود.
خوار اول به معنی ذلیل است

مصطفی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۱۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۲


بیت چهارم
ما دل نهاده ای به جور و جفای او
نهاده ای باید نهاده ایم باشد
لطفا تصحیح کنید

مصطفی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۰۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۳


[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] … [صفحهٔ آخر]