گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سیدمحمد جهانشاهی

سیدمحمد جهانشاهی

فوق لیسانس مهندسی مکانیک 

بازنشسته تامین اجتماعی


سیدمحمد جهانشاهی در ‫۲ ساعت قبل، ساعت ۰۹:۴۰ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۶۰۱:

کامده عذرخواهِ او ، اشک بر این ندامتش

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۲ ساعت قبل، ساعت ۰۹:۳۸ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۶۰۱:

هست یدِ خدا علی ، نایبِ مصطفی علی،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۳ ساعت قبل، ساعت ۰۹:۳۱ دربارهٔ نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۹:

دولتِ شاه باد باد تا ابد استدامتش

اشکال دارد

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۲ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۱۷ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۲۴:

در جلوه بُتِ کشمیر ، در جام مِیِ خُلّار،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۲ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۱۴ دربارهٔ افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۵:

زآن کاکلِ مُشک افشان، ای ماه تو می بیزی

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۲ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۵۱ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۲۴:

در مجلسِ میخواران ، صوفی چُو مقیم اَستی،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۲ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۴۹ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۲۴:

تا مستیِ عشقت هست ، مستِ مِیِ انگوری،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۲ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۹:۴۴ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳۴:

ای گل اَر پرده کِشی از رخ و آواز کنی،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۲ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۳۷ دربارهٔ افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۸:

بر پای ، گِران بَندیش ، زین سلسله محکم زن

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۳ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۳۳ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۹۵۳:

آتش ز رخِ دلکش ، بر نیّرِ اعظم زن

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۳ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۳۰ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۹۵۳:

با قطره چه آویزی ، رُو پهلو ؛ بَر یَم زن

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۳ روز قبل، جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۲۸ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۹۵۳:

مطرب ز نِی و بربط ، گه زیر و گهی بم زن

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۳ روز قبل، پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۰۳ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳:

امّید ، که بر خیلِ غمَش دست بیابد ،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۳ روز قبل، پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۴۸ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳۴:

کِسوتِ فقر ، اگر زیبِ بَر و دوش کنی

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۳ روز قبل، پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۳۲ دربارهٔ ادیب الممالک » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۹:

ما به بهشتی شدیم ،  مسلم و ترسا،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۳ روز قبل، پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۳۰ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۲۹:

ای سنبلِ دُو گیسو ، از یاد کِی رَوی تو،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۴ روز قبل، چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۲۶ دربارهٔ آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳۴:

چه ای   اِی عشق ندانم ، که چُو زنبورِ عسل،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۴ روز قبل، چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۰۷ دربارهٔ افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۶:

بعد از درود و عرضِ سلام و دعا بگو،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۴ روز قبل، چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۵۶ دربارهٔ فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱:

تا به خونِ خُود خفتم ، زخمم از تو مرهم یافت،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۴ روز قبل، چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۵۶ دربارهٔ افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۸:

مورِ ضعیفم من و  او ست سلیمانِ من

 

۱
۲
۳
۱۶
sunny dark_mode