گنجور

 
وحشی بافقی
وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات
 

شرح پریشانی: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید

گلهٔ یار دل‌آزار: ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا

در ستایش میرمیران: سال نو و اول بهار است

در ستایش شاه غیاث‌الدین و شهزادگان: ای حریم خوش نسیم و ای فضای خوش هوا

در هجو ملا فهمی: لازم شده کسر حرمت تو

در سوگواری حضرت حسین«ع»: روزیست اینکه حادثه کوس بلازده‌ست

در سوگواری قاسم‌بیگ قسمی: پشت من بشکست کوه درد جان فرسای من

سوگواری بر مرگ دوست: دیده گو اشک ندامت شو و بیرون فرما

سوگواری بر مرگ شاه: از چه رو خاک سیه گردون به فرق ماه کرد

سوگواری بر مرگ شرف‌الدین علی: دوستان چرخ همان دشمن جان است که بود

سوگواری بر مرگ برادر: آه ای فلک ز دست تو و جور اخترت