گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۵ - در تهنیت عید و مدح پیروزشاه

 

ای عید دین و دولت عیدت خجسته بادایامت از حوادث ایام رسته باد
گلزار باغ چرخ که پژمردگیش نیستدر انتظار مجلس تو دسته دسته باد
بازار مصر جامع ملک از مکان توتا بارهٔ نهم ز جهان رسته رسته باد
الا ز شست عزم تو تیر قدر قضابر هر نشانه‌ای که زند باز جسته باد
گر نشو بیخ امن بود […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۳۹ - وله ایضاً

 

ای طلعت تو عید بزرگ جهانیان
ایّام عید و فصل شریفت خجسته باد
دایم همای همّتت از فرط ارتقا
مسکن فراز بیضۀ افلاک جسته باد
هر گردکز شد آمد خیل زمانه خاست
آن گرد هم بفیض بنانت نشسته باد
تیغ قضا چو تیز شود در ره نفاذ
از شکل خامۀ تو بر آن تیغ دسته باد
اندر سلوک راه معانی چو جان خصم
فرق […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل