گنجور

اشعار مشابه

 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۴

 

موجیم و حباب هر دو آبست

آبست که صورت حبابست

آن کس که خیال غیر بندد

نقش غلطست و خود به خوابست

موجست و حباب هر دو یک آب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹

 

رویت همه آتشست و آبست

مویت همه حلقه است و تابست

فصل گل و وقت صبح برخیز

ای چشم دلم چه وقت خوابست

بگشای ز هم هلال ابروی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صفای اصفهانی