گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۹

 

بیا کز عشق تو دیوانه گشتم

وگر شهری بُدَم ویرانه گشتم

ز عشق تو ز خان و مان بریدم

به درد عشق تو همخانه گشتم

چُنان کاهِل بُدَم کان را نگویم

[...]

مولانا
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۴ - سخن در عشق

 

چنان در عشق او دیوانه گشتم

که در دیوانگی افسانه گشتم

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۵ - عرض شوق

 

بکلی از خرد بیگانه گشتم

چو افیون خوردگان دیوانه گشتم

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۲۷ - آگاه شدن عاشق از حال معشوق

 

ز درد دوریش دیوانه گشتم

ز هوش و خواب و خور بیگانه گشتم

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۳۱ - پیغام فرستادن عاشق بمعشوق

 

ز سودای غمت دیوانه گشتم

به عشقت در جهان افسانه گشتم

عبید زاکانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۳۲

 

ز عشقت تا ز خود بیگانه گشتم

میان عالمی افسانه گشتم

ز روی شوق جانان در شبستان

به شمع روی او پروانه گشتم

ز زنجیر دو زلفت ای دلارام

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۳۳

 

به بوی زلف تو دیوانه گشتم

ز خویش و آشنا بیگانه گشتم

ز شادی دور گشتم در فراقت

به درد عشق تو همخانه گشتم

چو شمع جمع جانی در شبستان

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
sunny dark_mode