گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۹

 

بیا یک شو منور کن اطاقم

مهل در محنت و درد فراقم

به طاق جفت ابروی تو سوگند

که همجفت غمم تا از تو طاقم

باباطاهر
 

عطار » الهی نامه » بخش سوم » (۶) حکایت یوسف و ابن یامین علیهما السلام

 

چنین گفت او که یوسف در فراقم

بکشت وزرد کرد از اشتیاقم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۴ - رسیدن گل و هرمز در باغ و سرود گفتن با رباب

 

چو من درزاد خویش از بیست طاقم

مکن چون بیست عقد از جفت ساقم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۲ - بیمار گشتن جهان افروز

 

چو ابرو از طرب پیوسته طاقم

که هر دم یاریی بدهد فراقم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

بچشم آمد سر مویی فراقم

چو موی ابرویت، پیوسته طاقم

عطار
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۰۹

 

همی پرسی که چونی در فراقم

چه می پرسی ز خورد و خواب، طاقم

دل و هوش او چنان بربود یکسر

به چشم شوخ و ابروهای طاقم

در وصلم به رو یکباره در بست

[...]

جهان ملک خاتون
 

وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۳۲ - در اظهار نمودن شیرین محبت خویش را به آن غمین مهجور

 

کز آن روزی که مسکن شد عراقم

همه زهر است و تلخی در مذاقم

وحشی بافقی
 
 
sunny dark_mode