گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰۴ - پرسشی دیگر از برهمن

 

چنین گفت کاین خوابگاه این زمیست

برو خفتگانیم هرچ آدمیست

اسدی توسی
 

ایرانشان » کوش‌نامه » بخش ۱۰۳ - پیام کوش به نزد پدر و پاسخ او

 

سبکسار بودن نه از مردمی ست

از این بادساری که را خرّمی ست

ایرانشان
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۳۵ - رفتن اسکندر به کوه البرز

 

به هر بوم و هر کشوری گر زمی‌ست

ببینم که خوشدل کدام آدمی‌ست

نظامی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٧٣

 

مرا مذهب اینست گیری تو نیز

همین ره گرت مردی و مردمیست

که بعد از نبی مقتدای بحق

علی ابن بوطالب هاشمیست

ابن یمین
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۴ - وله ایضا

 

ز خاک درش ذره عالمیست

زبستان جاهش فلک شبنمیست

کلیم
 

حزین لاهیجی » مثنویات » فرهنگ نامه » بخش ۱ - فرهنگ نامه

 

خرد در کوی کوتهی و کمی ست

زبان روستازادهٔ اعجمی ست

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode