گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۶۷

 

عشق تو هرگزم ز سر نرود

وز دل این آرزو به در نرود

گر برآید ز دوریت صد سال

هم خیال تو از نظر نرود

کمترک خفت و خیز، تا خورشید

[...]

امیرخسرو دهلوی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۳ - در منع اسراف

 

زر ز خاکست و بر زبر نرود

نهلد تا به خاک در نرود

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۴ - در تناکح و توالد

 

کد خدایی چنین به سر نرود

زن ازین خانه چون بدر نرود؟

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۰ - در طلب مرشد

 

کار بی‌مرشدی بسر نرود

راه ازین ورطها بدر نرود

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۲ - در باب توبه

 

از سر اینهات تا بدر نرود

در منه پای، تات سر نرود

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۰۷ - در عشق

 

ز آستان عقل پیشتر نرود

عشق خود ز آشیان بدر نرود

اوحدی مراغه‌ای
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۹

 

مهرش از دل مگو بدر نرود

که خیالش هم از نظر نرود

آب چشم آتش دل است که دیک

تا نجوشد بسی، بسر نرود

هر که از سیم کیسه اش خالیست

[...]

میرزا حبیب خراسانی