گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «ارکجاست»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹

 

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

عرفی شیرازی » غزلها » غزل شمارهٔ ۴۰

 

غزلی گفته ام آن باعث گفتار کجاست

نوگلی چیده ام آن گوشه ی دستار کجاست

یک سبو می به در صومعه آرم که دگر

می فروشان بستانند که بازار کجاست

خرمن آن ده دنیا به جوی گو بفروش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸

 

ای که از یار نشان می طلبی، یار کجاست؟

همه یارند، ولی یار وفادار کجاست؟

تا نپرسند، بخوبان غم دل نتوان گفت

ور بپرسند، بگو: قوت گفتار کجاست؟

رفت آن تازه گل و ماند بدل خار غمش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی