گنجور

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۳

 

فیض اگر آب حیات ابدی می‏طلبی

منبعش پیروی سنت اهل البیت است

فیض کاشانی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۲۶

 

حال راز دلت ای فیض به درگاه امام

ظاهرا حاجت تقریر بیان این همه نیست

فیض کاشانی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۳۱

 

فیض اگر قلب و دلش کرد به راه تو نثار

مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست

فیض کاشانی
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۷

 

زیبد آن را درو درگاه، که از همت جود

طاق دلهای گدایان بدرش طاقنماست

واعظ قزوینی
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۶۵

 

چکند پیش فروغ رخ آن ماه، نقاب

پرده دیده کجا مانع نور نظر است؟!

واعظ قزوینی
 

اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۴

 

همچو آن شعله که شوخی کند از پرده دود

... ارم پیداست

اسیر شهرستانی
 

اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۴

 

نشد از خواب عدم شمع محبت خاموش

دل بیدرد ز پرواز شرارم پیداست

اسیر شهرستانی
 

یغمای جندقی » منشآت » بخش دوم » شمارهٔ ۳۶ - از قول علی اکبر خان دامغانی به نامزد نگاشته

 

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

آنکه در خواب نشد چشم من و پروین است

یغمای جندقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مراثی و نوحه‌ها » شمارهٔ ۲۱

 

از نظر می رودم چهر دلارای حبیب

کی بپاید ز پیش پای دل از پند ادیب

عقل و سر می برود در قدمش دست و رکیب

عجب است ار نرود قاعده صبر و شکیت

یغمای جندقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۴

 

جای در کله نمرود خرد کن مهراس

پشه باده که با مستی رحمت باد است

یغمای جندقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۹

 

درعجم آن سه که خواند عربش چاره غم

لب نوش و خط سبز و گل روی حسن است

یغمای جندقی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » فردوس در شرح احوال متأخرین و معاصرین » بخش ۴۶ - کوثر همدانی

 

در جهان هیچکس از خویش خبردار نشد

غیر آن مست خرابی که به میخانه گذشت

عشق چیزی نبود تازه که نشناسد کس

این متاعی است که برهر سربازاری هست

عیب ظاهر پوشد از ما شیخ لیک

[...]

رضاقلی خان هدایت
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۱۶ - اوحدی مراغه ای

 

بوی آن دود که امسال به همسایه رسید

ز آتشی بود که در خرمن من پار گرفت

رضاقلی خان هدایت
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۹
sunny dark_mode