گنجور

سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۴۷ - در ستایش شمس‌الدین حسین علکانی

 

ای محافل را به دیدار تو زینطاعتت بر هوشمندان فرض عین
آسمان در زیر پای همتتبر زمین مالنده فرق فرقدین
از مقامات تا ثریا همچنانکز ثریا تا ثری فرقست و بین
ای نهاده پای رفعت بر فلکوی ربوده گوی عقل از اعقلین
کاش کابن مقله بودی در حیاتتا بمالیدی خطت بر مقلتین
در تو نتوان گفت جز اوصاف نیکور کسی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۰

 

حکمتی بشنو به فضل ای مستعینپاک چون ماء معین از بومعین
چون بهشتت کی شود پر نور دلتا درو ناید ز حکمت حور عین؟
دل به حورالعین حکمت کی رسدتا نگردد خالی از دیو لعین؟
دل خزینهٔ علم دین آمد، تو رانیست برتر گوهری از علم دین
مکر دیوان و هوس‌ها را منهدر خزینهٔ علم رب‌العالمین
جان تو بر عالم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵۹

 

آب می جوئی بیا با ما نشین
تشنه ای با ما درین دریا نشین
خیز دستی برفشان پائی بکوب
آنگهی مستانه خوش اینجا نشین
چون در آمد عشق عقل از جا برفت
پست شد آن خواجهٔ بالا نشین
خط موهوم است عالم طرح کن
بر سریر سر او ادنی نشین
بحری ای باید درین دریای ما
خود کی آید سوی ما صحرانشین
عقل را از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۳۰

 

عشق با هر کس که گردد هم نشین
هم ز کفر آزاد ماند هم ز دین
کفر و دین بگذار و صورت محو کن
مردِ عاشق را نه آن باشد نه این
کی رسی بر آسمان شوق عشق
نا شده در پای سربازان زمین
از درون خانه آگه کی شود
تابرون باشی ز در چون زو فرین
تا نیابی در حریم عشق راه
کی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری