گنجور

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۷

 

شمع ما مامول هر پروانه نیستگنج ما محصول هر ویرانه نیست
کی شود در کوی معنی آشناهر که او از آشنا بیگانه نیست
ترک دام و دانه کن زیرا که مرغهیچ دامی در رهش جز دانه نیست
در حقیقت نیست در پیمان درستهر که او با ساغر و پیمانه نیست
پند عاقل کی کند دیوانه گوشزانکه عاقل نیست کو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی